İmmobilizer Anahtar için Gerekli Evraklar

Kişiler için gerekli belgeler:
– Ruhsat Fotokopisi
– Ruhsat Sahibinin Kimlik Fotokopisi
– Ruhsat Sahibi Değilse (Vekaletname) veya Şahsı Adına Ruhsat Sahibinden Yaptırabilir Diye Yazı.
– Varsa Satış Sözleşmesi veya Noter Satış Sözleşme Fotokopisi

Firmalar için gerekli belgeler:
– Ruhsat Fotokopisi
– Şirket Yetkilisinden Gelen Kişi İçin Yeterlilik Yazısı, Şirket Antetli Kağıdına
– Gelen Kişinin Kimlik Fotokopisi
– Şirket Yetkilisinin İmza Sirküsü Fotokopisi